اخبار

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
تخفیف مشتری جدید

تخفیف مشتریان جدید شرکت فراز فام فرتاک

شرکت فراز فام با توجه به راه اندازی وب سایت جدید خود ، برای آن دسته از مصرف کنندگانی که از طریق وب سایت با شرکت تماس گرفته که منجر به سفارش خرید گردد تا پایان سال ۹۵ تخفیفات قابل توجهی را در نظر گرفته است. بدیهی است در صورت تماس ، همکاران واحد فروش مقادیر و میزان تخفیفات را اطلاع رسانی خواهند نمود .